Een kruisweg langs 7 kerken

Voor de Goede week heeft de pastoraatsgroep van onze parochie de handen ineen geslagen om van de verschillende kruiswegen die er in de verschillende locaties van onze parochie hangen, één parochie-brede kruisweg te maken. In deze meditatieve viering staan we bij iedere statie stil, om zo op weg naar Pasen te gaan. Goede viering!

Het boekje met de teksten vindt u hier.

Vieren met de palmpaasstok

We gaan mooie palmpaasstokken maken. Weet je: eigenlijk is er iets heel bijzonders aan de hand met die palmpaasstok. De stok vertelt ons over de week die nu komen gaat: de laatste week voor Pasen, de Goede Week.

Beperkt open voor vieringen

We hadden beloofd na de persconferentie van 23 maart jullie te informeren hoe verder met de vieringen in de Agneskerk.
 
Het bestuur van de parochie H.Stefanus vraagt uitdrukkelijk aan alle locaties om weer open te gaan gezien de Goede Week die er aan komt.
Hoewel het locatieteam en de werkgroep pastoraat zeer terughoudend zijn met betrekking tot het openstellen van onze kerk gezien de hoge besmettingscijfers, gaan we in op de vraag van het bestuur om het weer mogelijk te maken dat mensen in onze locatie fysiek een viering kunnen bijwonen.

Er is echter wel een maar: juist door de hoge besmettingscijfers hebben we besloten te starten met vieringen waar maximaal 20 mensen bij aanwezig mogen zijn. Dat kan dan weer op woensdagmorgen tussen 11.00 en 12.00 uur en op vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.

Locatie team en werkgroep pastoraat.

 

Let op: u moet zich aanmelden voor vieringen!