Uitsluitend vieringen via de livestream tot en met 7 februari 2021

Naar aanleiding van de verscherping van de maatregelen ten aanzien van de corona heeft het locatieteam van de Agneskerk om de missen tijdens de huidige lockdown op de huidige wijze niet door te laten gaan.
De komende drie weken, dus tot en met 7 februari, worden de vieringen alleen via de livestream uitgezonden in aanwezigheid van alleen de allernoodzakelijkste personen.  

Verlenging kerksluiting tot 1 maart

Naar aanleiding van de verlenging van de Corona-maatregelen (met uitzondering van het basisonderwijs) vanwege de opkomst van de Engelse variant, meent het locatieteam dat er met betrekking tot de redenering om de kerk gesloten te houden, niets is veranderd. Het locatieteam heeft daarom, met pijn in het hart, besloten om de kerk deze maand gesloten te houden. De Eucharistievieringen kunt u volgen via de livestream.
Een verruiming van het huidige coronabeleid vanuit de overheid zal aanleiding zijn tot een heroverweging te komen.

Let op: u moet zich aanmelden voor vieringen!
Hier vindt u ook verdere informatie over hoe wij de coronamaatregelen inpassen.